PEMEGANG PAJAK GADAI BERLESEN

KADAR FAEDAH SETIAP BULAN TIDAK MELEBIHI 2%

DAFTAR
PRODUK PERNIAGAAN
WAKTU OPERASI CAWANGAN
SOALAN LAZIM

Statistik

Cawangan Kami

Kami telah membuka 22 cawangan PAJAKING.

Tempoh Gadaian yang Fleksibel

Tempoh gadaian sehingga 6 bulan dan boleh dilanjutkan sehingga 12 bulan.

Pinjaman Pembiayaan

Margin Pembiayaan Pinjaman sehingga 100%.

Jumlah yang Telah Dipinjamkan

PAJAKING telah memberikan pinjaman lebih daripada RM520 juta sejak perniagaan bermula.

390,000 Pelanggan

Kami mempunyai lebih daripada 390,000 pelanggan yang telah memberikan maklum balas positif sejak 2012.

Produk Perniagaan

PAJAKING menyediakan perkhidmatan pembiayaan jangka pendek untuk pelanggan yang memerlukan. PAJAKING juga menerima semua jenis emas sebagai barang gadaian.

Kenapa memilih kami?

Kami menyediakan perkhidmatan Pajak Gadai yang cepat dan mudah untuk meningkatkan keselamatan dan memberikan kemudahan terbaik untuk pelanggan kami.

Soalan Lazim

Data Peribadi Anda Dilindungi