PEMEGANG PAJAK GADAI BERLESEN

KADAR FAEDAH SETIAP BULAN TIDAK MELEBIHI 2%

DAFTAR
PRODUK PERNIAGAAN
WAKTU OPERASI CAWANGAN
SOALAN LAZIM

Statistik

Cawangan Kami

Kami telah membuka 22 cawangan PAJAKING.

Tempoh Gadaian yang Fleksibel

Tempoh gadaian sepanjang 6 bulan dan boleh dilanjutkan lagi 6 bulan setiap kali

Pinjaman Pembiayaan

Margin Pembiayaan Pinjaman sehingga 95%.

Jumlah yang Telah Dipinjamkan

PAJAKING telah memberikan pinjaman lebig daripada RM1 bilion sejak perniagaan bermula.

100,000 Pelanggan

Kami mempunyai lebih daripada 100,000 pelanggan yang telah pinjam daripada kita sejak 2012.

Produk Perniagaan

PAJAKING menyediakan perkhidmatan pembiayaan jangka pendek untuk pelanggan yang memerlukan. PAJAKING juga menerima semua jenis emas sebagai barang gadaian.

Kenapa memilih kami?

Kami menyediakan perkhidmatan Pajak Gadai yang cepat dan mudah untuk meningkatkan keselamatan dan memberikan kemudahan terbaik untuk pelanggan kami.

Soalan Lazim

Data Peribadi Anda Dilindungi