Page 1

Pajaking Express Pay

Sila Masukkan Maklumat Anda

Page 1 After Search

PEMBAHARUAN

INFO PEMBAYARAN
No. Siri Surat Pajak No: PSP23A00111
Upah Simpan: RM120.00
Bayaran Untuk Upah Simpan Sahaja
Termasuk caj servis RM0.50 untuk surat pajak baru

RM120.50*

atau

PENEBUSAN

INFO PEMBAYARAN
No. Siri Surat Pajak No: PSP23A00111
Pinjaman: RM1000.00
Upah Simpan: RM120.00
Bayaran Untuk Upah Simpan Pinjaman

RM1120.00

Butiran Jumlah
Penebusan

No. Siri Surat Pajak: PSP23A00000

John Doe
RM1,120.00
Pembaharuan

No. Siri Surat Pajak: PSP23A00000

Ahamd Saufi
RM120.50
Caj transaksi gerbang pembayaran RM1.50
Jumlah Dibayar RM1242.00
*untuk pengesahan FPX
Thank you page
Pembayaran Berjaya

Terima Kasih kerana menggunakan perkhidmatan kami.

Jumlah Telah Dibayar

RM1500.50

Surat yang telah dibayar boleh dituntut di kedai Pajak Gadai yang berkenaan sahaja.